Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Müşterilerimizin kendi alanlarında veya farklı sektörlerdeki şirket satın almaları veya birleşmelerinde, çok farklı sektörlerde yapmış olduğu çalışmaların sonucunda oluşan bilgi birikimi sayesinde doğru bir satın alma veya birleşme stratejisi oluşturulması ve uygulanması Bankamızın verdiği önemli hizmetlerdendir. Bankamız, müşterilerimizin birleşme ve satın almalar sayesinde genel büyüme ve yatırım stratejileri çerçevesinde küresel, bölgesel veya yerel olarak önemli yapılar hale gelmesinde önemli rol üstlenmektedir.