FİNANSAL BİLGİLER


  • Bankamızın aktif büyüklüğü 31 Aralık 2023 itibarıyla 30,938 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Nakdi Krediler 13 milyar 246 milyon TL ile aktif toplamının %43’ünü oluşturmaktadır.
  • 2023 yıl sonu verileri itibarıyla Bankamızın ödenmiş sermayesi 1,800 milyon TL, Özkaynaklarımız ise 5,060 milyon TL‘dir.
  • 2022 yılı sonu itibarıyla 3 milyar 730 milyon TL olarak gerçekleşen Toplam Nakit Krediler Portföyü, 2023 yıl sonu itibarıyla %255 oranında artış göstererek 13 milyar 246 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
  • Toplam Nakit ve Gayrinakit Kredi Portföyümüz 16 milyar 400 milyon TL’dir. 5 milyar 084 milyon TL’lik (%31) kısmı Yabancı Para, 11 milyar 316 milyon TL’lik (%69) kısmı Türk Lirası kredilerimizden oluşmaktadır.
  • 2023 yılı itibarıyla Kredi Portföyümüzün 13 milyar 246 milyon TL’lik (%81) kısmını Nakit, 3 milyar 153 milyon TL’lik (%19) kısmını ise Gayrinakit Kredi Riskleri teşkil etmiştir.
  • 2022 yılı sonunda %19,29 olan Sermaye Yeterlilik Rasyomuz, 2023 yılında ise %20,99 olarak gerçekleşmiştir
  • Bankamız, Sermaye Piyasası borçlanma aracı ihraçlarına 2023 yılında da devam etmiştir. Toplam 8.7 milyar TL’lik borçlanma aracı ihraç etmiştir.
Başlıca Finansal Göstergeler
BİN TL 31.12.2023 31.12.2022
Toplam Aktifler 30.938.332 17.454.341
Toplam Krediler 16.399.734 5.614.553
Özkaynaklar 5.060.332 2.330.685
Net Dönem Kârı / Zararı 2.975.862 1.458.332
PERFORMANS RASYOLARI
31.12.2023 31.12.2022
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu 20,99% 19,29%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 104,88% 117,28%
Ortalama Aktif Kârlılığı 16,02% 15,03%
Krediler / Aktif Toplamı 42,82% 21,37%