Alacak Finansmanı


Vadeli alacaklarınızın Bankamıza temlik yolu ile devredilmesi karşılığında, vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemidir.

Alacak Finansmanı ile;

  • İşlemlerde firmanız ile Bankamız arasında genel bir sözleşme yapılır.
  • Fatura karşılığı işlem yapılır.
  • Alacaklar rücusuz olarak satın alınır.