HEDEFLERİMİZ


  • Kurumsal Bankacılık yanında ticari müşteri segmentinde faaliyet gösteren firmaların da bankacılık portföyümüze dahil edilmesi, böylelikle sektörel çeşitliliğin artırılması,
  • Özel sektörün tahvil ihracına aracılık yapılması yoluyla sinerji yaratılarak gerek faiz gerekse komisyon gelirlerinin artırılması,
  • Müşteri çeşitliliği sağlanması ve müşteri ihtiyaçlarının iyi belirlenmesine bağlı olarak yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
  • Çeşitli vadelerde borçlanma araçları ihraçları gerçekleştirerek kaynak yapısının güçlendirilmesi,olarak belirlenmiştir.

Bu hedeflerimizle, grup içi–grup dışı müşteri dengesini sürekli olarak gözetmek ve verimliliğini artırmaya yönelik önlemler almak, Bankamız tahvil/bono ihraçları yolu ile yaratılacak kaynağın verimli değerlendirilmesini sağlamak, Bankanın tanınırlığına yönelik çabaları devam ettirmek, tüm bunların sistematik risk analizi ve kontrol anlayışı çerçevesinde sürdürmek amaçlanmaktadır.