Sosyal Sorumluluk Projeleri


Profesyonal Kadınlar Ağı PWN İstanbul (Professional Women Network), çalışma hayatında kadınların kalıcılığını ve yükselmesini desteklemek için 2013 yılında kurulmuş bir dernektir. Sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerini yürüten merkez PWN Global ile bilgi alışverişi içindedir. Kadınların iş hayatında edindikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşmalarını ve birbirlerini desteklemelerini amaçlamaktadır. Çalışan kadınlara olduğu kadar erkek üyelere de kapısı açıktır. PWN İstanbul, “iş hayatında çeşitlilik”, “modern çalışma yöntemleri”, “liderlikte cinsiyet dengesi”, “mesleki koçluk” gibi başlıklar altında grup çalışmaları ve projeler yürütmektedir. Nurolbank olarak derneğin tüm çalışmalarına üyesi olarak destek vermeyi hedeflemekteyiz.