TEZGAHÜSTÜ TÜREV İŞLEMLER


İŞLEM TÜRÜ İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK
SWAP
 • Para Swap'ı (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
 • Çapraz Para Swap'ı - (Cross Currency Swap)- Düz/Vanilla (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
 • Faiz Swap'ı (IRS)
 • Faiz Swap'ı - Basis Swap
 • Faiz Swap'ı - Forward Rate Agreement
 • CMS - (Constant Maturity Swap - Sabit Vade Swap'ı)
 • Diğer Swaplar
FORWARD
 • Vadeli Döviz(EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
 • Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement)
OPSİYON
 • Para Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
 • Faiz Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
 • Yapılandırılmış Kredi (Structured Loans)
 • Düz Avrupa Tipi Opsiyon
 • Düz Amerikan Tipi Opsiyon
 • Bariyerli Opsiyon
 • Swaption (Swap Opsiyonu)
 • Dijital Opsiyonlar
 • Binary Opsiyonlar
 • Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)
 • Taban Faiz Opsiyonu (Floor)